บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จํากัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มกันของทีมงานวิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรเครื่องกล ซึ่งมากด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ รวมทั้งนายช่างอีกจํานวนมาก ซึ่งผ่านประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านลิฟต์และบันไดเลื่อน จากบริษัทผู้ผลิต, จําหน่าย, ติดตั้ง และให้บริการดูแลบำรุงรักษา ลิฟต์/บันไดเลื่อน/ทางเลื่อน ชั้นนำของโลก โดยทีมงานผู้บริหารทุกท่านมีอุดมการณ์และวัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อต้องการทํางานรับใช้สังคมและมอบสิ่งที่ดี มีคุณภาพ ให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศ จึงได้มีการออกแบบ, คํานวณ, ผลิต, จําหน่าย, ติดตั้ง, ให้บริการบํารุงรักษาลิฟต์/บันไดเลื่อน/ทางเลื่อน รวมถึงจําหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ลิฟต์ทุกยี่ห้อ ตลอดจนให้คําปรึกษา ตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งาน และปรับปรุงพัฒนาระบบลิฟต์/บันไดเลื่อน/ทางเลื่อน ให้ใหม่ ทันสมัย รองรับเทคโนโลยี่ที่ก้าวลํ้าพัฒนา สู่อนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย การประหยัดพลังงานไฟฟ้า และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า "VERTICAL" ซึ่งหมายถึง ระบบอุปกรณ์เครื่องกลขนส่งในแนวดิ่ง โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการจําหน่ายอย่างแพร่หลายในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ลิฟต์/บันไดเลื่อน/ทางเลื่อน ยี่ห้อ "VERTICAL" ได้รับการออกแบบ ผลิตและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยทีมงานวิศวกรเครื่องกลและไฟฟ้า ซึ่งมากด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ในการออกแบบ การผลิต การติดตั้ง ตรงตามข้อกําหนดมาตรฐานสากล เช่น ANSI & ASME A17.1- A17.2, EN81, BS5750, JIS A4301-A4302, วสท., ISO-9001 และ ISO-14001 ซึ่งท่านผู้ซื้อและผู้ใช้บริการทุกท่าน จะได้รับความมั่นใจและความภาคภูมิใจ รวมถึง คุณภาพ มาตรฐาน ความแข็งแรง ทนทาน สวยงาม และการบริการ อย่างดีเยี่ยม ตลอดจนรวมถึงการรับประกันคุ้มครองความปลอดภัยสูงสุด ลิฟต์/บันไดเลื่อน/ทางเลื่อน ยี่ห้อ "VERTICAL" ซึ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว (ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2534) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย แข็งแรง ทนทาน สวยงาม เหมาะสมต่อการใช้งานทุกประเภท ตัวอย่าง เช่น อาคารสํานักงาน โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ รีสอร์ท บ้านพักอาศัย และโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท เป็นต้น
 
 
 
 
 

ADVANTAGES OF OUR SERVICE


 
 
 


 

คุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย

 

ลิฟต์/บันไดเลื่อน/ทางเลื่อน ยี่ห้อ "VERTICAL" ได้รับการออกแบบ การผลิต และการติดตั้ง ตรงตามข้อกําหนดมาตรฐานสากล เช่น ANSI & ASME A17.1- A17.2, EN81, BS5750, JIS A4301-A4302, วสท., ISO-9001 และ ISO-14001 ซึ่งท่านผู้ซื้อและผู้ใช้บริการทุกท่าน จะได้รับความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงสุด

 


 

เทคโนโลยี ความน่าเชื่อถือ และประหยัดงบประมาณรายจ่าย

 

ลิฟต์/บันไดเลื่อน/ทางเลื่อน ยี่ห้อ "VERTICAL" ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยเฉพาะความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความแข็งแรง ทนทาน สวยงาม รูปแบบทันสมัย ประหยัดพลังงานไฟฟ้า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือประหยัดงบประมาณรายจ่าย เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ชั้นนำด้วยกัน

 


 

ศูนย์บริการหลังการขาย ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

 

ท่านผู้ซื้อและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ลิฟต์/บันไดเลื่อน/ทางเลื่อน ยี่ห้อ "VERTICAL" จะได้รับการบริการจากศูนย์บริการหลังการขาย ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยสามารถแจ้งเหตุขัดข้องได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ผ่านทางโทรศัพท์สายตรงหรือระบบไลน์ของศูนย์บริการ ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลที่ทันสมัย ช่างบริการจะถึงสถานที่แจ้งเหตุขัดข้องภายในเวลารวดเร็ว

 
 
 
 
View Certificate
 
 
 
 
 

project reference