บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญ ชำนาญการ ระบบขนส่งแนวดิ่งภายในอาคารทุกประเภท เปิดดำเนินกิจการมาแล้วมากกว่า 20 ปี
บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จำกัด
โดยทีมงานวิศวกรพร้อมนายช่างและบุคลากรประจำบริษัท ซึ่งมากด้วยประสบการณ์ทำงาน มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน สูงสุดถึง 40 ปี
บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จำกัด
จำหน่ายพร้อมติดตั้งระบบลิฟต์/บันไดเลื่อน/ทางเลื่อน เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสูง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “VERTICAL”
บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จำกัด
รับซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงดูแลรักษาลิฟต์/บันไดเลื่อน/ทางเลื่อน ทุกยี่ห้อ มีศูนย์บริการทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จำกัด
ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ทีมงานได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
Previous slide
Next slide

คุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย

ลิฟต์/บันไดเลื่อน/ทางเลื่อน ยี่ห้อ "VERTICAL" ได้รับการออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO-9001 และ ISO-14001 โดยการติดตั้งตรงตามข้อกําหนด มาตรฐานสากล เช่น ANSI & ASME A17.1- A17.2, EN81, BS5750, JIS A4301-A4302 และ วสท. ซึ่งท่านผู้ซื้อและผู้ใช้บริการทุกท่าน จะได้รับความมั่นใจและความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงสุด

เทคโนโลยี ความน่าเชื่อถือ และประหยัดงบประมาณรายจ่าย

ลิฟต์/บันไดเลื่อน/ทางเลื่อน ยี่ห้อ "VERTICAL" ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยเฉพาะความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความแข็งแรง ทนทาน สวยงาม รูปแบบทันสมัย ประหยัดพลังงานไฟฟ้า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือประหยัดงบประมาณรายจ่าย เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ชั้นนำด้วยกัน

ศูนย์บริการหลังการขาย ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ท่านผู้ซื้อและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ลิฟต์/บันไดเลื่อน/ทางเลื่อน ยี่ห้อ "VERTICAL" จะได้รับการบริการจากศูนย์บริการหลังการขาย ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยสามารถแจ้งเหตุขัดข้องได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ผ่านทางโทรศัพท์สายตรงหรือระบบไลน์ของศูนย์บริการ ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลที่ทันสมัย ช่างบริการจะถึงสถานที่แจ้งเหตุขัดข้องภายในเวลารวดเร็ว

WHO WE ARE

บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จํากัด

บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จํากัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มกันของทีมงานวิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรเครื่องกล ซึ่งมากด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ รวมทั้งนายช่างอีกจํานวนมาก ซึ่งผ่านประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านลิฟต์และบันไดเลื่อน จากบริษัทผู้ผลิต, จําหน่าย, ติดตั้ง และให้บริการดูแลบำรุงรักษา ลิฟต์/บันไดเลื่อน/ทางเลื่อน ชั้นนำของโลก โดยทีมงานผู้บริหารทุกท่านมีอุดมการณ์และวัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อต้องการทํางานรับใช้สังคมและมอบสิ่งที่ดี มีคุณภาพ ให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศ

ELEVATORS EXPERT

ทีมงานวิศวกรพร้อมนายช่างและบุคลากรประจำบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง โดยได้รับการฝึกฝน อบรมพัฒนาทักษะต่างๆ ในการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดมา จึงเป็นทีมงานที่มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญ ชำนาญการเฉพาะด้านอย่างแท้จริง ผลงานจึงมีคุณภาพ มาตรฐานสูง เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้

QUALITY AUDIT

ลิฟต์/บันไดเลื่อน/ทางเลื่อน ภายใต้สัญญาการดูแลบำรุงรักษาโดยบริษัท จะมีเจ้าหน้าที่ชำนาญการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ เข้าทำการตรวจสอบระบบการทำงานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ พร้อมให้คำแนะนำหรือรายงานให้ลูกค้ารับทราบ ส่วนการตรวจสอบและทดสอบน้ำหนักบรรทุกลิฟต์ขนส่งสินค้าภายในอาคารหรือโรงงาน จะมีทีมงานวิศวกรเครื่องกลเข้าทำการตรวจสอบอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฏหมายกำหนดทุกขั้นตอน พร้อมบันทึกภาพถ่ายเพื่อจัดทำเอกสารรายงาน ปจ.1 (ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่) พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข สำหรับผู้ว่าจ้าง

MODERNIZATION IMPROVEMENT

การปรับปรุงพัฒนาระบบลิฟต์/บันไดเลื่อน/ทางเลื่อน รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สำคัญที่เริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ให้มีรูปแบบทันสมัย สวยงาม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่กระทบโครงสร้างอาคารจากการรื้อถอนเพื่อเปลี่ยนใหม่ ใช้ระยะเวลาดำเนินการช่วงสั้น ช่วยประหยัดงบประมาณรายจ่าย และช่วยลดค่าพลังงานไฟฟ้าในอนาคต

VERTICAL : OUR PRODUCTS

ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “VERTICAL” ได้รับการออกแบบ และผลิตจากโรงงานที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO-9001 และ ISO-14001 การติดตั้งตรงตามข้อกําหนด มาตรฐานสากล เช่น ANSI & ASME A17.1- A17.2, EN81, BS5750, JIS A4301-A4302 และ วสท. ท่านจึงมั่นใจได้ว่า “VERTICAL” เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงสุด

PROJECT REFERENCE