PROJECT REFERENCE

ผลงานติดตั้งลิฟต์ป้องกันการระเบิด

บริษัท แสงโสม จำกัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อาคารผลิตหัวเชื้อสุราหลังใหม่
  • Model : VTVF-F2000-2U30/AUTO-2/2-EXP 2 Units