ELEVATORS EXPERT
SINCE 2001

VERTICAL บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จำกัด

Electric Wire Rope Hoist / Chain Hoist

รอกไฟฟ้า (Electric Wire Rope Hoist / Chain Hoist) รอกไฟฟ้าคุณภาพสูง ใช้ติดตั้งสําหรับอาคารประเภท โชว์รูมรถจักรยานยนต์ หรือโรงงานที่ต้องการขนส่งสินค้าโดยไม่ต้องมีผู้โดยสาร เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Share this :