ELEVATORS EXPERT
SINCE 2001

VERTICAL บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จำกัด

Preventive Maintenance

บริการดูแลบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Mainteenance) รับบริการดูแลบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง ลิฟต์/บันไดเลื่อน/ทางเลื่อน และระบบเครื่องกลขนส่งภายในอาคาร ในแนวดิ่ง แนวเฉียง แนวระนาบ ตลอดจนรับออกแบบ รับตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และให้คําปรึกษาด้านการจัดซื้อ การจัดหา การจัดจ้าง การจัดตั้งงบประมาณ ฯลฯ มีศูนย์บริการทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รับแจ้งเหตุขัดข้องตลอด24 ชั่วโมง

ศูนย์บริการทั่วประเทศ

สำนักงานและศูนย์บริการ กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล
สำนักงานเลขที่ 44 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ศูนย์บริการจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเลขที่ 78 หมู่ 4 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์บริการจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานเลขที่ 226 หมู่ 4 ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์บริการจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเลขที่ 511/51 หมู่ 2 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์บริการจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานเลขที่ 89 ถนนอุปลีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์บริการจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานเลขที่ 152/1 หมู่ 5 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ศูนย์บริการพัทยา จังหวัดชลบุรี
สำนักงานเลขที่ 80/45 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ศูนย์บริการหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานเลขที่ 7/54 หมู่บ้านเขาน้อย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์บริการจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานเลขที่ 4 ถนนพัฒนาซอย 4 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์บริการหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สำนักงานเลขที่ 259/243 หมู่ 3 หมู่บ้านอิงกมล ถนนหาดใหญ่-สนามบิน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ศูนย์บริการจังหวัดกระบี่
สำนักงานเลขที่ 293/5 หมู่ 1 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

เงื่อนไขการบริการลิฟต์โดยสาร

ใบรายงานการซ่อม – บำรุงรักษาลิฟต์

ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ

แผนที่บริษัท

Share this :