แบบฟอร์มงานสำรวจปรับปรุงระบบลิฟต์​

สถานที่/โครงการ [field id=”name”]
ชื่อผู้ติดต่อ [field id=”field_745b3b8″]
เบอร์โทร [field id=”field_daba40e”]
อีเมล [field id=”field_5b83abe”]

รายละเอียดลิฟต์

จำนวนลิฟต์ [field id=”field_e3255ed”]
ยี่ห้อ [field id=”field_2a41a03″]
รุ่น [field id=”field_49b82f0″]
ประเภทของลิฟต์ [field id=”field_383c6ad”]
[field id=”field_e56d20a”]
[field id=”field_51354ea”]
[field id=”field_189f0a3″]
น้ำหนัก Hoist : [field id=”field_58e7f74″]
ยี่ห้อโซ่ : [field id=”field_5ef4f63″]
[field id=”field_7f9fa8e”]
น้ำหนักบรรทุก [field id=”field_0f71de4″]
ความเร็ว [field id=”field_6151f82″]
จำนวนขั้นจอด/ขั้นเปิด [field id=”field_9349edf”]
เครื่องลิฟต์ [field id=”field_4f67e77″]
กิโลวัตต์ : [field id=”field_fdf04e4″]
แรงดัน : [field id=”field_6ec70bb”]
กระแส : [field id=”field_e96d62f”]
ความเร็วรอบ :  [field id=”field_2f54bb5″]
จำนวนโพล : [field id=”field_dcabfe3″]

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน [field id=”field_dfb6a66″]
ระบุกี่โลวัตต์ : [field id=”field_869eb64″]
[field id=”field_8a28d0f”]
[field id=”field_8fc9150″]
[field id=”field_225c1a4″]
[field id=”field_eea6d08″]
[field id=”field_4f2e010″]
[field id=”field_c3fd90e”]
[field id=”field_e7964c6″]
[field id=”field_0d828a5″]
[field id=”field_fb6a8c2″]
[field id=”field_37b3998″]
[field id=”field_43cfeb1″]
[field id=”field_e634252″]
[field id=”field_f3e952a”] , [field id=”field_2e53627″]
[field id=”field_f3de605″] , [field id=”field_3c6eb5c”]
[field id=”field_1f8e91a”] , [field id=”field_1efbe8d”]
[field id=”field_4d7aed7″] , [field id=”field_06a4784″]
[field id=”field_ae3c8e1″] , [field id=”field_7c691f4″]
ระบบสลิง : [field id=”field_1884755″] , [field id=”field_2dbd7c5″]
[field id=”field_a8c8313″]
งานอื่นๆ : [field id=”field_0a86d1e”]